Zásady ochrany osobních údajů

Během používání našeho webu a zasílání objednávek nám svěřujete své osobní údaje. Zpracování a správa těchto údajů se řídí níže uvedenými zásadami, které jsou v souladu s požadavky evropského Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce a zpracovatel?

Provozovatelem tohoto webu je: Jaroslava Michalcová, FO, IČ 01437216 se sídlem Husovo náměstí 60, 413 01 Roudnice nad Labem. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním mohou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v souvislosti se správou a zpracováním vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: objednavky@dortletka.cz

Prohlášení

Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Účely a rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní (fakturační) údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Fotografie a video záznamy z námi pořádaných akcí

Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci. Fotografie používáme v propagačních materiálech. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, informujte nás o tom před navštívením akce na objednavky@dortletka.cz.

Zlepšování našeho webu a služeb

Za účelem neustálého zlepšování našeho webu a nabízených služeb získáváme během vaší návštěvy webu informace o chování uživatelů, jejich demografické, geografické a další související informace. Informace jsou sbírány prostřednictvím nástrojů typu Google Analytics či Facebook Pixel apod. Sbíraná data mohou být využita pro marketingové účely.

Z výše uvedených důvodů a také za účelem dosažení některé funkcionality webu využíváme tzv. cookies.

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá.

Jak zpracováváme soubory cookie?

Na webových stránkách jsou soubory cookie nastaveny námi, případně třetími stranami (subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Využívají se takzvané relační a trvalé soubory. Relační jsou soubory cookie, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookie jsou uloženy ve Vašem počítači dokud neskončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo nejsou Vámi z počítače odstraněny. Soubory nám umožňují rozpoznat Vaši opakovanou návštěvu.

Nesouhlas a odstranění souborů cookie

V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést ve Vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookie při návštěvě našich webových stránek.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byla naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás na objednavky@dortletka.cz.

Mimo jiné máte právo:

  • Na informace o tom, jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.
  • Kdykoli nás vyzvat k doložení jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • Omezit rozsah a účel zpracování osobních údajů.
  • Odmítnout zpracování osobních údajů.
  • Požádat o výmaz veškerých vašich osobních údajů z našich systémů. V tomto případě smažeme osobní údaje, které nejsme vázáni uchovávat dle jiných právních předpisů.
  • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají či budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.